QUYỀN LỢI THÍ SINH DỰ THI DOANH NHÂN TỎA SÁNG 2016