LỊCH TRÌNH "DOANH NHÂN TỎA SÁNG 2015"

I.    LỘ TRÌNH CUỘC THI TÀI NĂNG 

 • Đăng ký dự thi:        Từ ngày 01/04/2016 đến ngày 10/08/2016
   •     Họp báo         03/08/2016
 • Vòng Sơ khảo:         Tháng 8/2016
   •     Hà Nội :          10 - 11/09/2016
   •     Hồ Chí Minh : 17-18/09/2016
   •     Ngày hội giao lưu thí sinh mùa 1 & 2 : 22-23/10/2016
   •     Đà Nẵng :       27-28/08/2016
   •     Cần Thơ :        20-28/08/2016
   •     20 Hành trình thiện nguyện và kết nối giao thương
 • Vòng Bán kết:           Ngày 08/10/2016 
 • Vòng Chung kết :     Ngày 06/11/2016

 II.    ĐÊM GALA “DOANH NHÂN TỎA SÁNG 2016”

 • Đêm Gala Dạ Vũ Doanh Nhân:           Ngày 11/12/2016

Vòng Bán Kết , Vòng Chung kết , Đêm Gala sẽ tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh