Thư ngỏ

 

BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH DOANH NHÂN TỎA SÁNG 2015

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

 

 

Hướng đến chủ đề của Quốc Gia năm 2015 là "Tính dân tộc và bản sắc văn hóa Việt Nam", chương trình Doanh Nhân Tỏa Sáng 2015 sẽ tạo ra một môi trường giao lưu cho các Doanh Nhân – Doanh Nghiệp Việt Nam, mang đến cơ hội để các doanh nhân thể hiện bản sắc độc đáo của bản thân cũng như doanh nghiệp của mình, qua đó kết nối với nhau tạo thành cộng đồng Doanh Nhân – Doanh Nghiệp Việt Nam hùng mạnh.

 

Doanh Nhân Tỏa Sáng 2015 với chủ đề Bản Sắc Doanh Nhân Việt, được tổ chức và casting trên phạm vi lớn với đối tượng tham dự chính là Doanh Nhân - những con người đam mê nghệ thuật - thông qua 2 cuộc thi được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình: Tiếng Hát Doanh Nhân và Bước Nhảy Doanh Nhân.

 

Không dừng lại là một sân chơi nghệ thuật, Doanh Nhân Tỏa Sáng mang đến một tinh thần mạnh mẽ hơn cho cộng đồng Doanh Nhân tại Việt Nam: tinh thần tỏa sáng dân tộc được khẳng định bằng chính sự đoàn kết của Doanh Nhân và Doanh Nghiệp".